ติดต่อเรา

 

สำนักงานคณะทำงานแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษามือไทย

41/5 ซอยพหลโยธิน 8

ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

 

Share