#61 อุปมาเรื่องแกะหายไปเหรียญเงินหายไปบุตรหายไป ( ลูกา 15:1-32 )

  

​​
 

❮ กลับ ต่อไป ❯