เรื่องที่ 61 อุปมาเรื่องแกะหายไปเหรียญเงินหายไปบุตรหายไป ( ลูกา 15:1-32 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#61

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#61 อุปมาเรื่องแกะหายไปเหรียญเงินหายไปบุตรหายไป

Share