#52 พระเยซูทรงดำเนินบนทะเล ( มัทธิว 14:22-33 )

  

​​
 

❮ กลับ ต่อไป ❯