เรื่องที่ 52 พระเยซูทรงดำเนินบนทะเล ( มัทธิว 14:22-33 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#52

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#52 พระเยซูทรงดำเนินบนทะเล

< 51 52 53 54 55 >

Share