เรื่องที่ 55 พระเยซูทรงรักษาชายที่ถูกผีหูหนวกเข้าสิง ( มาระโก 9:14-29 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#55

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#55 พระเยซูทรงรักษาชายที่ถูกผีใบ้เข้าสิง

< 51 52 53 54 55 >

Share