เรื่องที่ 45 การทรงเรียกสาวกกลุ่มแรก ( ลูกา 5:1-11 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#45

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#45 การทรงเรียกสาวกกลุ่มแรก

< 41 42 43 44 45 >

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.