เรื่องที่ 31 ซามูเอลเจิมดาวิดเป็นกษัตริย์

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#31

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#31 ซามูเอลเจิมดาวิดเป็นกษัตริย์

Share