เรื่องที่ 33 ดาวิดล่วงประเวณีกับนางบัทเชบา ( 2 ซามูเอล 11:1-27,12:1-25 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#11-MP.4

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#11 ดาวิดล่วงประเวณีกับนางบัทเชบา

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

Video file

#11-MP.4

< 31 32 33 34 35 >

Share