เรื่องที่ 36 ปฏิมากรทองคำ ( ดาเนียล 3:1-30 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#36

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#36 ปฏิมากรทองคำ

Share