เรื่องที่ 30 กำเนิดและการถวายซามูเอล

เกริ่นนำ

Video file

#30

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#30 "1" กำเนิดและการถวายซามูเอล

#30 "2" บุตรชายชั่วร้ายของเอลี

#30 "3" พระเจ้าทรงเรียกซามูเอล

< 26 27 28 29 30 >

Share