เรื่องที่ 09 พระเจ้าให้คำสัญญากับอับราม ( ปฐมกาล 15:1-21 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#09

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#09 พระเจ้าให้คำสัญญากับอับราม

< 6 7 8 9 10 >

Share