#09 พระเจ้าให้คำสัญญากับอับราม ( ปฐมกาล 15:1-21 )

 

#09

​​

 

❮ กลับ ต่อไป ❯