#10 อับรามซารายและฮาการ์ ( ปฐมกาล 16:1-16 )

 

#10

​​

 

❮ กลับ ต่อไป ❯