เรื่องที่ 10 อับรามซารายและฮาการ์ ( ปฐมกาล 16:1-16 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#10

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#10 อับรามซารายและฮาการ์

< 6 7 8 9 10 >

Share