เรื่องที่ 12 ผู้มาเยือนทั้งสาม ( ปฐมกาล 18:1-16 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#12

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#12 ผู้มาเยือนทั้งสาม

< 11 12 13 14 15 >

Share