เรื่องที่ 15 กำเนิดอิสอัค ( ปฐมกาล 21:1-21 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#15

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#15 กำเนิดอิสอัค

< 11 12 13 14 15 >

Share