เรื่องที่ 57 ผู้หญิงที่ถูกจับฐานล่วงประเวณี ( ยอห์น 8:2-11 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#57

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#57 ผู้หญิงที่ถูกจับฐานล่วงประเวณี

< 56 57 58 59 60 >

Share