เรื่องที่ 20 พิธีปัสกา ( อพยพ 12:1-42 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#09-MP.4

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#09 พระเจ้าให้คำสัญญากับอับราม

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

Video file

#09-MP.4

< 16 17 18 19 20 >

Share