#21 ข้ามทะเลแดง พระเจ้าช่วยอิสราเอลออกจากอียิปต์ ( อพยพ 13:17-22 , อพยพ 14:1-31 )

 

#21

​​

 

❮ กลับ ต่อไป ❯