เรื่องที่ 21 ข้ามทะเลแดง พระเจ้าช่วยอิสราเอลออกจากอียิปต์ ( อพยพ 13:17-22 , อพยพ 14:1-31 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#21

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#21 ข้ามทะเลแดง พระเจ้าช่วยอิสราเอลออกจากอียิปต์

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.