เรื่องที่ 23 พระบัญญัติสิบประการ ( อพยพ 19:1-25,20:1-21,24:3-8 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#10-MP.4

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#10 พระบัญญัติสิบประการ

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

Video file

#10-MP.4

< 21 22 23 24 25 >

Share