เรื่องที่ 22 พระเจ้าประทานอาหารและน้ำในถิ่นทุรกันดาร ( อพยพ 15:22-27 , อพยพ 16:1-36 , อพยพ 17:1-7 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#22

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#22 พระเจ้าประทานอาหารและน้ำในถิ่นทุรกันดาร

< 21 22 23 24 25 >

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.