#24 วัวทองคำ ( อพยพ 24:12-18 , อพยพ 32:1-35 )

 

​​
 

❮ กลับ ต่อไป ❯