เรื่องที่ 24 วัวทองคำ ( อพยพ 24:12-18 , อพยพ 32:1-35 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#24

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#24 วัวทองคำ

< 21 22 23 24 25 >

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.