เรื่องที่ 25 เครื่องบูชาลบล้างบาป ( เลวีนิติ 4:1-35 , เลวีนิติ 5:1-13 , เลวีนิติ 6:24-30 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#25 A

Video file

#25 B

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#25 "1" เครื่องบูชาลบล้างบาป

#25 เนื้อสัตว์ที่สะอาดและเนื้อวัตว์ที่เป็นมลทิน

#25 การชำระผู้หญิงหลังคลอดบุตร

< 21 22 23 24 25 >

Share