เรื่องที่ 29 เมืองอัยและบาปของอาคาน ( โยชูวา 7:2-26 ,โยชูวา 8:1-29 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#29

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#29 เมืองอัยและบาปของอาคาน

< 26 27 28 29 30 >

Share